تغییرات جدید در قوانین گلدن ویزا یونان

این ارزش گذاری جدید، برای بخش شمالی کشور، بخش مرکزی و جنوبی آتن در منطقه آتیکا، جزایر میکونوس و سانتورینی ومنطقه  تسالونیکی  به رقم ۵۰۰ هزار یورو، در زمان خرید افزایش خواهد یافت.

نخست وزیریونان آقای میتسوتاکیس گفته است که این کار بعد از رسیدن یونان به اهداف اولیه این برنامه در جذب سرمایه گذار انجام شده است.  ایشان همچنین اعلام کردند که اجاره بها مستأجرین این مناطق نیز افزایش خواهد یافت. همچنین در مورد کل قیمت توافقی قراردادهای اجاره هتل یا اقامتگاه های توریستی مبله در این مناطق نیز باید قبل از درخواست مجوز اقامت دائم برای سرمایه گذاران مبالغ به طور کامل پرداخت شود.

اما برای بقیه کشور، حداقل ارزش قبلی ۲۵۰۰۰۰ یورو برای اعطای اجازه اقامت دائم ( گلدن ویزا یونان ) ادامه خواهد یافت.

شهروندان کشورهای ثالثی که قبلاً دارای مجوز اقامت دائم برای سرمایه گذاران هستند، می توانند این مجوز را برای مدت زمان مساوی تمدید کنند. علاوه بر این شهروندان کشورهای ثالث که دارای ملک در یونان هستند، مجاز به اجاره دادن آن هستند مشروط بر اینکه هنوز مالکیت یا تصرف ملک را داشته باشند.

این اصلاحیه تصریح می کند که سرمایه گذاری فوق مربوط به خرید ملک واحد است، در حالی که در موارد مالکیت مشترک بین دو خانواده حداقل ارزش سهم مالکیت باید ۵۰۰۰۰۰ یورو باشد

این نوع اقامت ظرف دو ماه پس از ارسال درخواست و مدارک پشتیبانی صادر می شود

به این محتوا امتیاز دهید ، امتیاز شما برای ما مهم است